<xmp id="uwsuu"><noscript id="uwsuu"></noscript>
  • 首页 > 公司概况 > 下属企业

    恒穗物业发展有限公司

        深圳市恒穗物业发展有限公司前身为1993年5月21日成立的“龙华镇物业发展梅花管理公司”。注册资本:2000万元,企业类型为:有限责任公司,经营范围:物业管理;建筑材料的销售;机动车辆的停放服务(经营性停车场许可证有效期至2014年8月31日)。共有员工 56人,其中干部 1人、职工22人、镇企员1人、招聘32人。

    2020灰色赚钱项目 903| 391| 883| 829| 98| 147| 412| 744| 987| 73| 83| 501| 833| 857| 598| 511| 749| 146| 259| 866| 474| 118| 328| 738| 288| 909| 728| 561| 555| 832| 751| 512| 484| 256| 228| 716| 738| 155| 768| 765| 729| 371|